Lettelser for idretten

Postet av Lommedalens IL den 14. Jan 2022

Nye regler for trening og arrangementer

Organisert idretts og fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

 • Organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder, kan gjennomføres som normalt.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.

 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs på omtrent 20 personer, eller etter klasse/kohort. Flere grupper kan trene samtidig så lenge gruppene holdes adskilt (min. 2 meter).

 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig
   

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Flere grupper kan trene samtidig så lenge gruppene holdes adskilt (min. 2 meter). Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.


 

Arrangementer og sammenkomster

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.

 • Private arrangementer/sammenkomster (f.eks. foreldremøter, spillermøter,
  styremøter, osv.) på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
  Innendørs: Maks 30 personer.
  Utendørs: Maks 50 personer.
  1 meter avstand, og munnbindpåbud for publikum innendørs.
   
 • Dvs at foreldremøter, spillermøter, styremøter osv kan gjennomføres fysisk, men vi oppfordrer til å bruke Teams der det er mulig.

 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.

  Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.

 • Utøverne og eventuelt støttepersonell (dommere, sekretariat, nødvendig arrangørstab og inntil 1 foresatt per barn for de yngste) ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.

 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

 

 • Offentlige arrangementer utendørs for barn og unge: 
  Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.
   
 • For øvrige arrangementer utendørs:
  Uten faste, tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Med faste, tilviste plasser: Maks 600 personer.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.