OM LANGRENNSGRUPPA
 Er du glad i å gå på ski? Da er Lommedalen langrenn noe for deg! Trening med oss gir allsidig aktivitet og vi legger stor

vekt på det sosiale. Vi har kompetente trenere som legger til rette for at det skal være god kvalitet på treningene. 

De yngste gruppene har trening en gang i uka fra etter høstferien og så lenge det er mulig å gå på ski. De eldre gruppene

har flere treninger i uken og har treninger større deler av året. 

I Lommedalen langrenn legger vi stor vekt på å ha det gøy sammen. Vi har derfor flere sosiale arrangementer i løpet av

året for både utøvere og foreldre, blant annet flere barmarkssamlinger og tidligsnø-samling på Geilo. 

Vi har medlemmer fra alle skolene i området; barneskolene Gullhaug, Anna Krefting og Lommedalen og Mølladammen

ungdomsskole.