Alle med verv i langrennsgruppa må fremvise Politiattest


Politiattest

Lommedalens IL benytter Manymore for innhenting av politiattester. Dette er et sikkert og oversiktlig system for innhenting og kontroll av politiattester som sparer klubben for mye tid, ressurser og bekymring.

 

Alle trenere går gjennom en flyt som er tilpasset vårt idrettslag. Først en ID-sjekk, deretter bestilling og sjekk av politiattest, samt et ferdiglaget e-læringskurs om hvordan forebygge overgrep.

 

Hver gruppe har en politiattestansvarlig som sørger for å gi administrasjonen beskjed om hvem som skal fremvise attest. Deretter sendes link fra Manymore via sms eller mail til aktuell person.