Årsmøtet 2019 i Lommedalens Idrettslag

Postet av Lommedalens IL den 26. Feb 2019Årsmøtet 2019 i Lommedalens Idrettslag

avholdes

torsdag 28. mars kl. 19.00 i klubblokalet i Lommedalshallen


Til behandling:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2018, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Lommedalens IL regnskap 2018 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2020.
 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2019.
 9. Behandle låneopptak til mellomfinansiering av kommunale- og spillemidler. 
  1. Banekomiteen til rehabilitering av kunstgressbane inkl. undervarme. 
  2. Lommedalen skisenter lys og snøproduksjon i parktrase. 

 10. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg
  a) Leder og nestleder
  b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
  d) 1 revisor
  e) Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet. 
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest 

tirsdag 12. mars. Alle innkommende saker vil bli lagt ut på vår nettside.


Med vennlig hilsen

LILs HovedstyreKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.