Spleiselag i bygda - Helårsfotball i Lommedalen

Postet av Lommedalens IL den 1. Mai 2019

Helårsfotball i Lommedalen! 

Vi vil sikre at våre fotballspillere kan spille og trene lokalt hele året, og jobber nå for å realisere undervarme på den nedre kunstgressbanen i Lommedalen. All støtte vil i sin helhet gå til prosjektet med å få undervarme på plass.

Lommedalens IL jobber nå for å få på plass undervarme på den ene av kunstgressbanene våre, og vi inviterer til samarbeid og folkefinansiering for å få dette realisert. 

I 2018 hadde idrettslaget totalt 2.321 medlemmer, og mange deltar aktivt i flere idretter. På årsmøtet 28. mars 2019 ble det besluttet å slå seg sammen med Vestre Bærum IF, så i 2019 vil medlemstallet være nærmere 2.600.

I 2018 hadde LIL nærmere 900 aktive fotballspillere. Dette fordrer at vi har arenaer å spille på. På Lommedalen Nedre kunstgress («Ølmyra») skal det skiftes kunstgress nå i sommer og vi ønsker samtidig å legge undervarme på banen; noe som selvsagt er et stort økonomisk løft for klubben, og som vil gi oss en sterkt etterlengtet helårsarena for alle bygdas fotballglade. 


Kortreist trening

Vi ser det som en betydelig fordel at våre fotballspillere kan trene i Lommedalen hele året. Nå må vi leie baner hos naboklubber for å kunne trene i løpet av vinteren, og spillere må reise så langt som til Fornebu og Nesøya for treninger vinterstid. Foreldre og trenere må kjøre ut av bygda flere ganger i løpet av uka; noe som er lite miljøvennlig. Vi står selvsagt også bakerst i køen for kurante treningstider, så det blir ofte sene treninger for våre barn/ungdommer. 

Minst like viktig som hensynet til de aktive fotballspillerne er at vi ser at barn og ungdom som ikke er glad i vinteridrett, har få steder å treffes. Støtte til en spillbar fotballbane vil være en naturlig møteplass som vil fremme både organisert og uorganisert aktivitet. Dette vil skape glede, mestring og fremgang. Her kan de møtes etter skoletid til løkkefotball og sosialt samvær. Samholdet i nedslagsfeltet til Lommedalens IL, vil også tjene på en vintergrønn bane. Her vil lag med tilknytning til Anna Krefting, Gullhaug, Lommedalen og Mølladammen kunne møtes flere ganger i uken. Dette skaper selvsagt gode relasjoner på tvers av skolegrenser og alder. Det sosiale aspektet ved prosjektet er viktig.

Spleiselag i bygda

Vi har forhåpninger om at dalens innbyggere vil være med og spleise på dette prosjektet, og vi åpner derfor nå for en folkefinansieringskampanje her på Spleis. Bidrag av alle størrelser er hjertelig velkomne, Du kan også gi en gave til undervarme-prosjektet til kontonummer 1503.44.18842, merk gaven «Undervarme». 

Vi vil gjerne også invitere lokale bedrifter til å bidra. Bedrifter som bidrar vil, i tillegg til positiv omtale på idrettslagets facebooksider og hjemmeside, også bli fremhevet ved at idrettslaget vil sette opp et permanent skilt ved den nye banen med oversikt over bidragsytere som har gjort banen til en realitet.

Lommedalen – Norges idrettsdal!

Vårt motto forplikter og utfordrer, og det å realisere en fotballbane for helårsaktivitet er et viktig ledd i å oppfylle målsettingen vår. 

Tusen takk på forhånd for alle bidrag! 


Klikk deg inn på linken under for å gi ditt bidrag!

https://www.spleis.no/org/4094


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.