Årsmøte Lommedalen langrenn torsdag 14. mars 2019

Postet av Lommedalens IL - Langrenn den 4. Mar 2019

Velkommen til årsmøte i Lommedalen langrenn torsdag 14. mars kl 20.

Sted: Gamlekarastua (2. etasje) i Klubbhuset, Lommedalshallen

Agenda: 

1) Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll
2) Godkjenning av innkalling
3) Status Lommedalen langrenn
4) Godkjenning av regnskap 2018
5) Godkjenning av budsjett 2019
6) Valg av medlemmer til styret
7) Innkomne saker fra medlemmer

Ber om at saker blir meldt inn innen fredag 8. mars. Send på mail til lars.myhrum@systek.no.