Lisens og forsikringer


Alle medlemmer i Lommedalen langrenn er forsikret på alle treninger i regi av Lommedalen langrenn og renn dersom de har gjort følgende:

Barn frem til den dagen de fyller 13 år:

-          Betalt medlemskap i Lommedalens IL

-          Betalt treningsavgiften til Lommedalen langrenn

Alle over 13 år:

-          Betalt medlemskap i Lommedalens IL

-          Betalt treningsavgift til Lommedalen langrenn

-          Betalt Skilisens

 

Alle barn som betaler treningsavgift til langrennsgruppen og medlemsavgift i Lommedalens IL er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring frem til den dagen de fyller 13 år.

Alle barn som deltar i organisert aktivitet i et idrettslag er forsikret.


NIFs barneidrettsforsikring, idrettens skadetelefon og hvordan melde skade

Her finner du informasjon om forsikringen inkludert  idrettens skadetelefon og hvordan man melder ifra om en skade.


Skilisens 2018-2019

For sesongen 2018-19 gjelder lisensen fra 1.oktober 2018 til 30. september 2019.

Det innebærer at du er forsikret også vår, sommer og høst etter skisesongen, både under konkurranser og trening. Ved betaling av skilisens etter den 15. oktober, gjelder årslisensen fra betalingsdato.

Mer info om skilisens finner du her.

Langrenn grunnlisens koster for sesongen kr 310  og Langrenn utvidet lisens koster kr 800.