Alle med verv i langrennsgruppa må fremvise Politiattest


Krav om politiattest i Lommedalen Idrettslag


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.Ny ordning for politiattester


Det nye er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for attesten på eget skjema, gi dette til søkeren, og at søkeren deretter selv skal søke om attest.

Formål med politiattest skal fylles ut og legges ved - her er signert skjema
Skjemaet laster du opp som vedlegg til søknaden din.
Her søker du elektronisk https://www.politi.no/tjenester/politiattest


Prosedyre for søkeprosess:

Aldersgrense for politiattester er 15 år.


Steg 1
Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.
I bekreftelsen skal idrettslaget blant annet fylle ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:
Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.


Steg 2
Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk.
Er du under 18 år eller av en grunn ikke kan søke elektronisk, se informasjon nederst på denne siden.
Elektronisk søknad om politiattest
Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon.
Under "kontaktinformasjon", fyll inn e-postadresse og telefonnummer.
Under "Formål med attesten" velger du "Frivillige organisasjoner" for både "Kategori" og "Formål.
Under "Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget, jfr steg 1.
- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).


Trykk "Send søknad".

Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.


Steg 4
Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret.
Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.