Lommedalen langrenn - Skiglede hele året!

Er du glad i å gå på ski? Da er Lommedalen langrenn noe for deg! Trening med oss gir allsidig aktivitet og vi legger stor vekt på det sosiale. Vi 

har kompetente trenere som legger til rette for at det skal være god kvalitet på treningene. I år starter vi også opp et utvidet tilbud til jenter 11 år 

og eldre. 


Gruppe 2013/2014
Gruppe 2011/2012
Gruppe 2010
Gruppe 2009
Gruppe 2007/2008 UH-gruppen
Gruppe 2005/2006 HL-gruppen
Team Vestmarka 17-20 år (junior)

De yngste gruppene har trening en gang i uken fra etter høstferien og så lenge det er mulig å gå på ski i mars/april. De eldre gruppene har flere 

treninger i uken. 


Lommedalen langrenn har ca 180 aktive utøvere og legger stor vekt på å ha det gøy sammen. Vi har derfor flere sosiale arrangementer i løpet 

av året for både utøvere og foreldre. I høst skal vi på barmarksamling i september, og snøsamling på Geilo.


Bli med i langrennsgruppa og bidra til fortsatt utvikling av langrennsmiljøet i området. Vi har medlemmer fra alle skolene i området; Gullhaug 

skole, Anna Kreftings skole og Lommedalen skole, og Mølladammen skole for ungdomstrinnet.