Treningskontingent 2018/2019


Alle som vi være med på langrennstrening betaler en treningskontingent. Denne dekker tilgang til organisert trening, trenerutgifter samt bidrag til klubbens aktiviteter gjennom sesongen.

Nye satser for 2018/2019-sesongen vil bli publisert her.

Satser for sesongen 2018/2019 er:

 • Alle som vi være med på langrennstrening betaler en treningskontingent. Denne dekker tilgang til organisert trening, trenerutgifter samt bidrag til klubbens aktiviteter gjennom sesongen.

  Satser for sesongen 2018/2019 er :
  • Trening med gruppe 2011-2012: kr 1250
  • Trening med gruppe 2010:          kr 1350
  • Trening med gruppe 2009:          kr 1350
  • Trening med gruppe 2008:          kr 2100
  • Trening med gruppe 2007:          kr 2100
  • Trening med gruppe 2006:          kr 2650
  • Trening med gruppe 2005:          kr 2650
  • Trening med gruppe 2003-2004:  kr 2750

 • Trening for 17-20 (Team Vestmarka - TVM):
 • Styret har besluttet følgende satser for sesongen 18/19:

  Alternativ 1 - Bare treningsavgift:                            kr 5 000,-

  Alternativ 2 – Treningsavgift + NC deltagelse:     kr 10 600,-

  Klubben dekker da TVM klubbavgift på kr. 4 000,-. pr år og en løper avgift på kr. 1 000,-. pr. løper.

  Løper betaler full treningsavgift til TVM, mens deltagelse på Norges Cup blir sponset med 30% (full pris er 8 000,-)

Hvis du ønsker å være med i en treningsgruppe, gir du beskjed til kontaktperson eller trener i den aktuelle gruppen. Du kan ringe, sende mail, ta kontakt på Facebook eller bare møte opp på trening :-) Du finner informasjon om alle treningsgruppene og hvem som er kontaktperson/trener her.

I tillegg til treningsavgiften kommer medlemsavgiften til Lommedalens IL. Medlemsavgiften for 2018 er 425 per år for enkeltmedlem eller 725 per år for familiemedlemskap. Les mer om medlemskap i Lommedalens IL her.