Lisens og forsikringer
Ny lisensperioden starter 1. oktober 2015 og gjelder til
31. september 2016. Betalingsinformasjon for skilisensen 2015/2016, sendes på e-post til alle som har skilisens sesongene tidligere i slutten av september på e-post fra skikretsen. For å delta i terminfestede skirenn fra fylte 13 år, må løperen ha skilisens.

En kan velge mellom årslisens eller engangslisens som gjelder for det enkelte skirenn.


Obligatorisk:

  • Det er påkrevd minimum grunnlisens i aktuelle skigren for årslisens.
  • Alle grener tilsluttet Norges Skiforbund har denne ordningen, men prisen for årslisens varierer fra gren til gren.
  • Enganslisens betales til arrangør for hvert enkelt skirenn. Denne lisensen har dekninger omtrent tilsvarende som en grunnlisens.


Frivillig:

  • Treningslisens for hele sesongen. Denne gjelder løpere i alderen 13-25 år. Lisensen gjelder ikke for konkurranser.
  • Utvidet årslisens. Denne lisensen gir betraktelig bedre dekninger enn grunnlisens. Prisen varierer fra gren til gren.

ÅRSLISENS:

  • Årslisensen er en medlemsordning for løpere med medlemskap i klubb tilsluttet Norges Skiforbund eller i Skiforeningen. Første gang du skal ha årslisens. For førstegangs registrering av lisens send en e-post til leder i langrennsgruppa Knut Tolo, kmt(at)ferd.no
  • Løpere som løste lisens i løpet av de to siste sesongene, får automatisk tilsendt betalingsinformasjon for ny lisens i løpet av september. Betalingsinformasjonen ligger også inne på din profil på www.minidrett.no og der er det også en online betalingsløsning.
  • Kvittering for betalt lisens finnes på www.minidrett.no.

ENGANGSLISENS:

• Ved renn i Norge betales engangslisensen til arrangør. Informasjon til arrangører ligger som egen link i venstremenyen.
• Ved deltakelse i turrenn i utlandet skal engangslisens betales direkte til NSF dersom man ikke har årslisens. Dette gjøres direkte fra www.idrettsbutikken.no. Enkelte turoperatører organiserer kjøp av engangslisens for utøvere.

Spørsmål om lisensforsikringen sendes på e-post til skilisens(at)skiforbundet.no. eller ring 03615 NIF IT support mellom 08.00-15.30 mandag-fredag.

Forsikring

Alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.

Levert av IdrettenOnline