Styret i Lommedalen Langrenn 2017-2018


RolleNavnMobilE-post
Leder Lars Myhrum 90 87 83 74 lars.myhrum@systek.no
Sportslig ansvarlig Geir Røkke 41 51 64 01geir.rokke@analysysmason.no
Økonomiansvarlig Linda Hanken 95 91 44 30 linda.hanken@lundin-norway.no
Renn Bernt Ola Bratlien 95 14 31 90 bobratli@online.no
Renn/sportslig ansvar Anders Hov 92 01 21 02anders.hov@storebrand.no
Sponsoransvarlig Per Henrik Stenstrøm 91 60 83 56 per.henrik.stenstroem@gmail.com
Arrangementer og informasjon Bettina Fossberg Haug 41 43 18 30 befosj@hotmail.com
Arrangementer og informasjon Siv Tone Svennerud 95 10 12 11 sivtone.svennerud@dnb.no
Powered by: Bloc